DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Juodasis Juokdarys" ("Black Jack")

"Juodasis Juokdarys" ("Black Jack") – tai septynių būgnų (3 apačioje, 4 viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose ir viršutiniuose būgnuose lošiama 27 laimėjimo linijose.

Mygtuko "STARTAS" pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi Statymai: 1 Kreditas (1 Kreditas = 0,05 euro) ir 10 Kreditų (10 Kreditų = 0,5 euro). Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkamas Statymas 1 arba 10 Kreditų.

Pagrindinis "Juodasis Juokdarys" lošimas vykdomas trijuose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti trijų vienodų laimingų simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai.

Pagrindiniame lošime Lošėjui pasirinkus 1 Kredito Statymą, lošimas vyksta vienoje laimėjimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai bus automatiškai pervedami į Kreditų skaitiklį. Esant Statymui 10 Kreditų ir 5 aktyviomis laimėjimo linijomis, visų linijų laimėjimai automatiškai bus susumuojami ir laimėjimas,  mygtuko "Pasiimti" pagalba, gali būti pervestas į Kreditų skaitiklį, padaugintas (dvigubai/nieko) arba pervestas į "BANKO" skaitiklį. Mygtuko "IŠMOKĖTI" pagalba išmokamas laimėjimas.

Pagrindiniame lošime esant Statymui 10 Kreditų ir Lošėjui gavus laimėjimą, jam siūloma laimėjimą padauginti spaudžiant mygtukus "Herbas" arba "Skaičius" arba mygtuko "Pasiimti" pagalba pervesti laimėjimą į Kreditų skaitiklį. Daugybos metu ant automato apatinio ekrano paeiliui viena po kitos šviečia lemputės "Herbas" ir "Skaičius". Lošėjui siekiant padauginti laimėjimą, jis turi sustabdyti daugybos lošimą mygtukų "Herbas" arba "Skaičius" pagalba. Kai stabdoma su mygtuku "Herbas", "Herbo" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "Skaičiaus" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Kai stabdoma su mygtuku "Skaičius", "Skaičiaus" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "Herbo" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Jei laimėjimas tampa lygus nuliui, daugybos lošimas baigiasi. Daugybos lošimas vykdomas tol, kol Lošėjas nuspręs pasiimti laimėjimą arba bus pasiektas maksimalus galimas laimėjimas. Padauginus laimėjimą Lošėjas mygtuko "Pasiimti" pagalba gali pervesti laimėtus Kreditus į Kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba gali pervesti Kreditus į "BANKO" skaitiklį. Maksimalus galimas laimėjimas daugybos metu – 2000 Kreditų. Pasiekus 2000 Kreditų laimėjimą, šie Kreditai automatiškai bus pervesti į Kreditų skaitiklį .

Pagrindiniame lošime Lošėjas gali gauti atsitiktinius laimėjimus:

  • esant statymui 1 Kreditas - du "Žetonai" suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 10 iki 100 Kreditų, o esant statymui 10 Kreditų – nuo 20 iki 400 Kreditų;
  • esant statymui 1 Kreditas - trys "Žetonai" suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 20 iki 200 Kreditų, o esant statymui 10 Kreditų – trys "Deimantai" suteiks nuo 40 iki 1000 Kreditų. Didžiausias laimėjimas Pagrindiniame lošime yra 2000 Kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas trijuose viršutiniuose automato būgnuose 27 laimėjimo linijose, iš "BANKO" skaitiklio sukauptos Kreditų sumos. Lošėjas gali Lošimo pratęsimui paskirti 20, 40, 100  arba 200 Kreditų. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į "BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Pasiimti" pagalba Kreditai iš "BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į Kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 Kreditų suma.

Visuose trijuose viršutiniuose laimėjimo būgnuose atsisukus "21" simboliui, Lošimo automatas leis žaisti papildomą "21" žaidimą. Žaidimo metu suksis papildomas ketvirtas viršutinis - "Juodojo juokdario" būgnas su jame išdėstytais kortų simboliais. Kiekviena korta turi savo vertę.* Mygtukas START (STARTAS) pradeda sukti "Juodojo juokdario" būgną. Žaidimo eigoje besisukantis "Juodojo Juokdario" būgnas išduos tam tikrą kortą su savo verte. Sekančios kortos vertė bus pridedama prie turimos bendros kortų verčių sumos. Mygtukas "Pasiimti" sustabdo kortų rinkimąsi. Žaidimo tikslas – surinkti kortų vertės dydį lygų 21. Papildomo prizo vertė priklauso nuo surinktos kortų vertės sumos. Papildomas žaidimas baigiasi, kai surenkama kortų vertės suma lygi 21 arba surinktų kortų vertės suma viršija 21.

17 kortų vertės suma atitiks trijų vyšnių laimėjimą, 18 kortų vertės suma atitiks trijų apelsinų laimėjimą, 19 kortų vertės suma atitiks trijų kriaušių laimėjimą, 20 kortų vertės suma atitiks – trijų arbūzų laimėjimą ir 21 kortų vertės suma atitiks – trijų "7" laimėjimą. Jei bendra surinkta kortų vertės suma yra mažesnė nei 17  – lošimo automatas leis pasirinkti dar vieną kortą.

Tiek Pagrindiniame, tiek papildomuose Lošimuose Lošėjui surinkus maksimalų 2000 Kreditų skaičių, automatas parodo jį  "BANKO" skaitiklyje ir automatiškai perveda į Kreditų skaitiklį.

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".

 

* Kortų vertė, pateikiama lentelėje

Korta Kortos vertė
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Valetas 10
Karalienė 10
Karalius 10
Tūzas 1 arba 11