DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Karštas laikrodis" ("Hot Timer")

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose.
 
Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 arba 10 kreditų. Statant 1 kreditą laimėjimas bus suteikiamas surinkus 3 vienodus simbolius vienoje laimėjimo linijoje. Visi laimėjimai matomi laimėjimų lentelės dešinėje pusėje. Didžiausias galimas laimėjimas – 200 kreditų.
 
Statant 10 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos ir visi laimėjimai nustatomi pagal laimėjimų lentelės kairę pusę. Laimėjimas suteikiamas surinkus 3 vienodų simbolį derinį vienoje laimėjimo linijoje. Laimėjimai visose laimėjimų linijose susumuojami automatiškai. Laimėtus kreditus Lošėjas mygtuko „Paimti“ pagalba gali pervesti į kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba pervesti į "SUPER BANKO" skaitiklį ir panaudoti lošimo pratęsimui. Didžiausias galimas laimėjimas – 2000 kreditų.
 
Lošimo pratęsimas galimas tik iš Pagrindiniame lošime laimėtų kreditų pervestų į "SUPER BANKO" skaitiklį, kai Statymas 10 kreditų. Lošimo pratęsime galima lošti trimis skirtingais kreditų priskyrimais: 20, 40 arba 100. Visi lošimo pratęsime laimėti kreditai yra saugomi "SUPER BANKAS" skaitiklyje ir didžiausias laimėjimas šiame Lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
 
Lošimo pratęsime priskiriant 20 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos trijuose iš kairės pusės viršutinėje lošimo automato dalyje esančiuose būgnuose  ir laimėjimai bus išlošiami pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę.
 
Lošimo pratęsime priskiriant 40 kreditų užsidega 10 laimėjimų linijų keturiuose viršutinėje lošimo automato dalyje esančiuose būgnuose ir laimėjimai bus išlošiami pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę, kuri yra viršutinėje lošimo automato dalyje.
 
Lošimo pratęsime priskiriant 100 kreditų užsidega 10 laimėjimų linijų keturiuose viršutinėje lošimo automato dalyje esančiuose būgnuose ir laimėjimai bus išlošiami pagal apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę, kuri yra viršutinėje lošimo automato dalyje, tačiau paskutiniame būgne pasirodžius Juokdario ("Joker") simboliui, Lošimo automatas atsitiktinai parenka laimėjimą nuo 40 iki 2000 kreditų.
 
Visi Lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjui nusprendus pabaigti šį papildomą Lošimą, jo surinkti kreditai mygtuko "Paimti" pagalba pervedami į kreditų skaitiklį. Didžiausias laimėjimas šiame Lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. Pasiekus 2000 kreditų sumą, visi kreditai automatiškai perkeliami į lošimo automato kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".