DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Daugiabūgnis" ("Multi Reels")

"Daugiabūgnis" – tai aštuonių būgnų (3 apačioje, 5 viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose ir viršutiniuose būgnuose lošiama 9 laimėjimo linijose.

Mygtuko "STARTAS" pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi Statymai: 1 Kreditas (1 Kreditas = 0,05 euro) ir 10 Kreditų (10 Kreditų = 0,5 euro). Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkamas Statymas 1 arba 10 Kreditų.

Pagrindinis "Daugiabūgnis" lošimas vykdomas trijose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti trijų vienodų laimingų simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai.

Pagrindiniame lošime Lošėjui pasirinkus 1 Kredito Statymą, lošimas vyksta vienoje lošimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai bus automatiškai pervedami į Kreditų skaitiklį. Esant Statymui 10 Kreditų ir 5 aktyviomis laimėjimo linijomis, visų linijų laimėjimai automatiškai bus susumuojami ir laimėjimas, mygtuko "STARTAS" pagalba, gali būti pervestas į Kreditų skaitiklį, padaugintas (dvigubai/nieko) arba pervestas į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "IŠMOKĖTI" pagalba išmokamas laimėjimas.

Pagrindiniame lošime esant Statymui 10 Kreditų ir Lošėjui gavus laimėjimą, jam siūloma laimėjimą padauginti spaudžiant mygtukus "Herbas" arba "Skaičius" arba mygtuko "Pasiimti" pagalba pervesti laimėjimą į Kreditų skaitiklį. Daugybos metu ant automato apatinio ekrano paeiliui viena po kitos šviečia lemputės "Herbas" ir "Skaičius". Lošėjui siekiant padauginti laimėjimą, jis turi sustabdyti daugybos lošimą mygtukų "Herbas" arba "Skaičius" pagalba. Kai stabdoma su mygtuku "Herbas", "Herbo" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "Skaičiaus" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Kai stabdoma su mygtuku "Skaičius", "Skaičiaus" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "Herbo" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Jei laimėjimas tampa lygus nuliui, daugybos lošimas baigiasi. Daugybos lošimas vykdomas tol, kol Lošėjas nuspręs pasiimti laimėjimą arba bus pasiektas maksimalus galimas laimėjimas. Padauginus laimėjimą Lošėjas mygtuko "Pasiimti" pagalba gali pervesti laimėtus Kreditus į Kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba gali pervesti Kreditus į "CLUB BANKO" skaitiklį. Maksimalus galimas laimėjimas daugybos metu – 2000 Kreditų. Pasiekus 2000 Kreditų laimėjimą, šie Kreditai automatiškai bus pervesti į Kreditų skaitiklį. Pagrindiniame lošime Lošėjas gali gauti atsitiktinius laimėjimus:

  • esant statymui 1 Kreditas - du "Deimantai" suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 10 iki 100 Kreditų, o esant statymui 10 Kreditų – nuo 20 iki 400 Kreditų;
  • esant statymui 1 Kreditas - trys "Deimantai" suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 20 iki 200 Kreditų, o esant statymui 10 Kreditų – trys „Deimantai“ suteiks nuo 40 iki 1000 Kreditų. Didžiausias laimėjimas Pagrindiniame lošime yra 2000 Kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas penkiuose viršutiniuose automato būgnuose 9 laimėjimo linijose, iš "CLUB BANKO" skaitiklio sukauptos Kreditų sumos. Lošėjas gali Lošimo pratęsimui paskirti 20, 40, 100  arba 200 Kreditų. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Pasiimti" pagalba Kreditai iš "CLUB BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į Kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 Kreditų suma.

Lošimo pratęsime "Juokdario" simbolis atstos bet kurį kitą simbolį, sudarantį laimingų vienodų simbolių kombinaciją, už kurią suteikiamas laimėjimas.

Lošimo pratęsime galimas papildomas "Deimantų" laimėjimas. Bet kuriame iš viršutinių penkių laimėjimo būgnų atsisukus "Deimanto" simboliui, Lošimo automatas išduos atsitiktinį laimėjimą iki 2000 Kreditų.

Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime Lošėjui surinkus maksimalų 2000 Kreditų skaičių, automatas parodo jį  "CLUB BANKO" skaitiklyje ir automatiškai perveda į Kreditų skaitiklį.

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".

*visi "CLUB BANKO" laimėjimai bus išduodami pagal viršutiniame lošimo įrenginio displėjuje nurodytą lentelę, iš kairės į dešinę