DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Aukso linijos" ("Gold lines")

"Aukso linijos" – tai septynių būgnų (3 apačioje, 4 viršuje) lošimas, kurio tikslas – surinkti trijų vienodų laimingų simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai. Tiek Pagrindiniame "AUKSO LINIJOS" lošime, tiek ir Lošimo pratęsime laimėjimo dydis priklauso nuo Statymo dydžio.

Mygtuko "STARTAS" pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi Statymai: 1 Kreditas (1 Kreditas = 0,05 euro) ir 10 Kreditų (10 Kreditų = 0,5 eurai). Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkamas Statymas 1 arba 10 Kreditų.

Pagrindinis "Aukso linijos" lošimas vykdomas trijuose apatiniuose būgnuose. Apatiniuose būgnuose esant Statymui 1 lošiama 1 laimėjimo linijoje, o esant Statymui 10, lošiama 5 laimėjimo linijose. Lošimo tikslas – išsukti vienodų simbolių derinį, išsidėsčiusį vienoje lošimo linijoje.

Pagrindiniame lošime Lošėjui pasirinkus 1 Kredito Statymą, lošimas vyksta 1 lošimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai automatiškai pervedami į Kreditų skaitiklį. Esant Statymui 10 Kreditų, lošimas vyksta 5 aktyviomis laimėjimo linijomis, visų linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir laimėjimas,  mygtuko "Pasiimti" pagalba, gali būti pervestas į Kreditų skaitiklį, padaugintas arba pervestas į "CLUB BANKO" skaitiklį mygtuko "STARTAS" pagalba. Mygtuko "IŠMOKĖTI" pagalba išmokamas laimėjimas.

Pagrindiniame lošime esant Statymui 10 Kreditų ir Lošėjui gavus laimėjimą, jam siūloma du, tris ar keturis kartus padauginti laimėtų Kreditų kiekį, žaidžiant ruletės žaidimą. Ruletėje yra išdėstyti skaičiai nuo 1 iki 12, tai yra nelyginiai skaičiai yra išdėstyti šešiuose raudonuose laukuose, o lyginiai skaičiai – išdėstyti šešiuose juoduose laukuose. Prieš paleidžiant ruletę Lošėjas mygtuko "PASIRINKTI RIZIKA" pagalba turi pasirinkti vieną iš galimų aštuonių Statymų. Galimi Statymai yra nurodyti Statymo galimybių ir lalaimėjimo koeficientų lentelėje.

Statymo galimybių ir laimėjimo koeficientų lentelė:

Statymas Aprašymas Koeficientas
Raudona  ("Red") Visi raudoni skaičiai (2, 4, 6, 8, 10, 12) 2
Juoda ("Black") Visi juodi skaičiai (1, 3, 5, 7, 9, 11) 2
1-6 ("Low") Skaičiai nuo 1 iki 6 2
7-12 ("High") Skaičiai nuo 7 iki 12 2
1, 2, 3, 7 Vienas iš 1, 2, 3, 7 skaičių 3
6, 7, 8, 9 Vienas iš 6, 7, 8, 9 skaičių 3
4, 5, 7 Vienas iš 4, 5, 7 skaičių 4
10, 11, 7 Vienas iš 10, 11, 7 skaičių 4

Paspaudus mygtuką "RIZIKA" pradeda suktis ruletė. Kai ruletė atsitiktinai sustoja, užsidega laimėjęs skaičius ir spalva (laimėjimo kombinacija). Jei deganti laimėjimo kombinacija sutampa su Lošėjo pasirinktu vienu iš aštuonių galimų Statymų, tuomet laimėjimas dauginamas iš dviejų, trijų ar keturių kartų, priklausomai nuo to, kiek kartų Lošėjas buvo pasirinkęs padauginti laimėjimą.

Jei ruletė nesustoja ant pasirinkto laimėjimo kombinacijos, laimėjimas tampa lygus 0 ir lošimas rulete baigiasi. Lošėjui sėkmingai padauginus savo Kreditus, laimėjimas mygtuko „Pasiimti“ pagalba gali būti pervestas į Kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba pervestas į "CLUB BANKO" skaitiklį. Maksimalus galimas laimėjimas daugybos metu – 2000 Kreditų. Pasiekus 2000 Kreditų laimėjimą, šie Kreditai automatiškai pervedami į Kreditų skaitiklį.

Pagrindiniame lošime Lošėjas gali laimėti atsitiktinius laimėjimus. Dviejų "juokdarių" simboliai esant Statymui 1 suteikia atsitiktinį laimėjimą nuo 10 iki 100 Kreditų, o esant Statymui 10, suteikia atsitiktinį laimėjimą nuo 20 iki 400 Kreditų. Trijų "juokdarių" simboliai esant Statymui 1 suteikia atsitiktinį laimėjimą nuo 20 iki 200 Kreditų, o esant Statymui 10 suteikia atsitiktinį laimėjimą nuo 40 iki 1000 Kreditų. Didžiausias laimėjimas Pagrindiniame lošime yra 2000 Kreditų.

Lošimo pratęsimas vykdomas keturiuose viršutiniuose automato būgnuose 5 arba 10 laimėjimo linijų paspaudus mygtuką "STARTAS", iš "CLUB BANKO" skaitiklio sukauptos Kreditų sumos. Lošėjas gali Lošimo pratęsimui paskirti 20, 40, 100 arba 200 Kreditų. Esant Statymui 20 ar 40 Kreditų, aktyvuojami pirmi trys iš kairės pusės esantys lošimo automato būgnai ir 5 laimėjimo linijos, o esant Statymui 100 ar 200 Kreditų, aktyvuojami keturi būgnai ir 10 laimėjimo linijų. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami Kreditai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Pasiimti" pagalba Kreditai iš "CLUB BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į Kreditų skaitiklį arba Lošėjas gali tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 Kreditų suma.

Lošimo pratęsime esant Statymui 40 arba 200 Kreditų, aktyvuojamas "KARŪNOS" simbolis, galintis pakeisti bet kurį simbolį, siekiant sudaryti laimingą kombinaciją už kurią suteikiami Kreditai.

Lošimo pratęsime esant Statymui 20 arba 100 Kreditų – "KARŪNOS" simbolis neaktyvuojamas.

Laimima tuomet, kai Lošimo pratęsime surenkama laiminga kombinacija, kuri, esant 20 arba 40 Kreditų Statymui pasirodo bet kurioje  iš 5 aktyvuotų laimėjimo linijų, o esant 100 arba 200 Kreditų Statymui – pasirodo bet kurioje iš 10 aktyvuotų laimėjimo linijų.

Lošimo pratęsime galimas papildomas laimėjimas, vienu metu atsisukus trims "juokdarių" simboliams, nepriklausomai nuo jų atsisukimo sekos, t.y. nebūtinai iš eilės esančiuose būgnuose. Esant Statymui 20 ar 40 Kreditų, suteikiamas atsitiktinis laimėjimas iki 400 Kreditų, o esant Statymui 100 ar 200 Kreditų, suteikiamas atsitiktinis laimėjimas iki 1000 Kreditų.

Tiek Pagrindiniame, tiek Lošimo pratęsime Lošėjui surinkus maksimalų 2000 Kreditų skaičių, automatas parodo jį "CLUB BANKO" skaitiklyje ir automatiškai perveda į Kreditų skaitiklį. Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".