DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Auksinė karūna" ("Golden Crown")

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis penkiems būgnams, vienoje laimėjimo linijoje.
 
Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 arba 10 kreditų. Esant 1 kredito statymui, visi laimėjimai bus pervesti į langelį "KREDITAI" automatiškai.
 
Pagrindiniame lošime laimėjimas suteikiamas surinkus 3 ir daugiau vienodus simbolius vienoje laimėjimo linijoje iš kairės į dešinę. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" galima pamatyti visus įmanomus laimėjimus. Esant 1 kredito statymui, visi laimėjimai automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį. Esant 10 kredito statymui visi laimėjimai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjas turi galimybę mygtuko "Paimti" pagalba pervesti laimėtus kreditus į kreditų skaitiklį arba panaudoti juos lošimo pratęsimui.
 
Lošimo pratęsimas galimas tik iš Pagrindiniame lošime laimėtų kreditų, kai Statymas 10 kreditų. Šis pratęsimas visada lošiamas priskiriant 10 kreditų vienai laimėjimų linijai. Lošimo pratęsimas vykdomas penkiuose būgnuose ir galimos tokios laimėjimų linijos: 2, 4, 10 ar 20. Priskiriant  20 kreditų, lošia dvi laimėjimų linijos, 40 kreditų – 4 laimėjimų linijos, 100 kreditų – 10 laimėjimų linijų, 200 kreditų – 20 laimėjimų linijų. Maksimalaus statymo mygtukas, suaktyvins visas 20 laimėjimų linijų (10 kreditų/vienai laimėjimų linijai) su bendra 200 kreditų priskyrimo suma. Jeigu yra mažiau nei 200 galimų priskirti kreditų, automatas automatiškai parinks sekantį galimą mažesnį priskiriamų kreditų kiekį. Lošimo pratęsime laimėjimai suteikiami surinkus lošimo linijose tris ar daugiau vienodų simbolių. Laimėjimai visose laimėjimų linijose susumuojami automatiškai. Kiekviena laimėjimų linija turi savo konfigūraciją, su kuria galima susipažinti paspaudus mygtuką "PAGALBA".
 
Papildomas Lošimo pratęsimas vyksta tol, kol pasiekiama maksimali 2000 kreditų suma. Lošėjui nusprendus nebetęsti lošimo pratęsimo, mygtuko „Paimti“ pagalba visi jo laimėti kreditai pervedami į lošimo automato kreditų skaitiklį iš "SUPER BANKO" skaitiklio.
 
Tiek pagrindiniame tiek lošimo pratęsime Lošėjas gali gauti papildomus prizinius "riterio" ir "karūnos" lošimus. Pagrindiniame lošime ir Lošimo pratęsime "riterio" ir "karūnos" apdovanojimai išsidėstę pagal laimėjimų linijas (kiekviena laimėjimų linija turi savo konfigūraciją, su kuria galima susipažinti paspaudus mygtuką "PAGALBA"). Trys išsidėstę "riterio" arba "karūnos" simboliai suteikia 1 specialų laimėjimą, kurio dydis bus nuo 1 iki 10 kreditų padauginta iš Statymo dydžio; keturi "riterio" arba "karūnos" simboliai suteikia 2  specialius atskirus laimėjimus, kurių dydžiai bus nuo 1 iki 20 kreditų padauginta iš Statymo dydžio;   penki "riterio" arba "karūnos" simboliai suteikia 3 specialius atskirus laimėjimus, kurių dydžiai bus nuo 1 iki 40 kreditų padauginta iš Statymo dydžio. Didžiausias laimėjimas šiame Lošime yra 2000 kreditų.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".