DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Juokdarys skrynioje" ("Jack in the Box")

"Juokdarys skrynioje" – tai šešių būgnų (3 apačioje , 3 viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose ir viršutiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose.
 
Mygtuko "STARTAS" pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 kreditas (1 kreditas = 10 сentų) ir 10 kreditų (10 kreditų = 1litas). Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkamas statymas 1 arba 10 kreditų.
 
Pagrindinis "Juokdarys skrynioje" lošimas vykdomas trijose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti trijų vienodų laimingų simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai.
 
Pagrindiniame lošime lošėjui pasirinkus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje lošimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai bus automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį. Esant statymui 10 kreditų ir 5 aktyviom laimėjimo linijom, visų linijų laimėjimai automatiškai bus susumuojami ir laimėjimas,  mygtuko "STARTAS" pagalba, gali būti pervestas į kreditų skaitiklį, padaugintas (dvigubai/nieko) arba pervestas į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "IŠMOKĖTI" pagalba išmokamas laimėjimas.
 
Pagrindiniame lošime esant statymui 10 kreditų ir lošėjui gavus laimėjimą, jam siūloma laimėjimą padauginti spaudžiant mygtukus "Širdis" arba "Vynas" arba mygtuko "Pasiimti" pagalba pervesti laimėjimą į kreditų skaitiklį. Daugybos metu ant automato apatinio ekrano paeiliui viena po kitos šviečia lemputės "ŠIRDIS" ir "VYNAS". Lošėjui siekiant padauginti laimėjimą, jis turi sustabdyti daugybos lošimą mygtukų "ŠIRDIS" arba "VYNAS" pagalba. Kai stabdoma su mygtuku "ŠIRDIS", "ŠIRDIES" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "VYNO" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Kai stabdoma su mygtuku "VYNAS", "VYNO" lemputė turi likti degti, kad laimėjimas būtų padaugintas. Jei lieka degti "ŠIRDIES" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Jei laimėjimas tampa lygus nuliui, daugybos lošimas baigiasi. Daugybos lošimas vykdomas tol, kol lošėjas nuspręs pasiimti laimėjimą arba bus pasiektas maksimalus galimas laimėjimas. Padauginus laimėjimą lošėjas mygtuko "Pasiimti" pagalba gali pervesti laimėtus kreditus į kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba gali pervesti kreditus į "CLUB BANKO" skaitiklį. Maksimalus galimas laimėjimas daugybos metu – 2000 kreditų. Pasiekus 2000 kreditų laimėjimą, šie kreditai automatiškai bus pervesti į kreditų skaitiklį .
 
Pagrindiniame lošime lošėjas gali gauti atsitiktinius laimėjimus. Du "juokdarių simboliai" suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 10 iki 400 kreditų, o trijų "juokdarių simboliai"  suteiks atsitiktinį laimėjimą nuo 20 iki 1000 kreditų. Didžiausias laimėjimas pagrindiniame lošime yra 2000 kreditų.
 
Lošimo pratęsimas vykdomas trijuose viršutiniuose automato būgnuose 5 laimėjimo linijose, iš "CLUB BANKO" skaitiklio sukauptos kreditų sumos. Lošėjas gali lošimo pratęsimui paskirti 20, 40, 100 arba 200 kreditų. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Pasiimti" pagalba kreditai iš "CLUB BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba lošėjas galės tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 kreditų suma.
 
Lošimo pratęsime esant statymui 20 kreditų arba 40 kreditų, viduriniame būgne atsisukęs "karūnos" simbolis atstos bet kurį kitą simbolį, siekiant sudaryti trijų vienodų simbolių kombinaciją, už kurią suteikiamas laimėjimas.
 
Lošimo pratęsime esant statymui 100 kreditų arba 200 kreditų bet kuriame būgne atsisukęs "karūnos" simbolis atstos bet kurį kitą simbolį siekiant sudaryti trijų vienodų simbolių kombinaciją, už kurią suteikiamas laimėjimas.
 
Lošimo pratęsime galimas papildomas "Juokdarys skrynioje" laimėjimas. Bet kurioje iš penkių laimėjimo linijų atsisukus "trijų skrynių" simboliams ant lošimo automato viršutinio ekrano pavaizduojamos trys užverstos kortos. Mygtukų, ant kurių pavaizduoti kortų simboliai, pagalba lošėjas turi pasirinkti vieną iš pavaizduotų kortų. Mygtuko "VYNAS" pagalba pasirenkama dešinėje pusėje esanti korta. Mygtuko "ŠIRDIS" pagalba pasirenkama viduryje esanti korta. Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkama kairėje pusėje esanti korta. Pasirinkus vieną iš kortų, ekrane parodoma kortos vertė ir, priklausomai nuo pasirinkto statymo dydžio, lošėjui bus suteikiamas papildomas laimėjimas. Pavyzdžiui "KARALIUS" korta duos laimėjimą 1000 kreditų (esant statymui 40 kreditų ) arba 2000 kreditų (esant statymui 200).
 
Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, automatas parodo jį  "CLUB BANKO" skaitiklyje ir automatiškai perveda į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".