DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Linksmasis Juokdarys" ("Jolly Joker")

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
 
Pagrindinis lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose lošimo aparato apatinėje dalyje, o Lošimo pratęsimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose viršutinėje lošimo aparato dalyje.
 
Pagrindiniame lošime gali būti lošiama atliekant 2 skirtingus statymus: 1 arba 10 kreditų. Esant 1 kredito statymui lošiama vienoje lošimo linijoje, o esant 10 kreditų statymui lošiame visose penkiose laimėjimo linijose. Atlikus 1 kredito Statymą, visi laimėjimai matomi laimėjimų lentelės dešinėje pusėje (didžiausias laimėjimas 200 kreditų). Pvz., trys vienoje eilėje esantys "apelsinų" simboliai suteikia laimėjimą 10 kreditų. Visi laimėjimai bus pervesti į langelį “KREDITAI” automatiškai.
 
Statant 10 kreditų, visi laimėjimai suteikiami pagal kairiąją laimėjimų lentelės pusę (didžiausias laimėjimas 2000 kreditų). Pvz. trys vienoje linijoje esantys "citrinų" simboliai suteikia 20 kreditų laimėjimą. Visi laimėjimai gali būti pervesti į langelį "KREDITAI" spaudžiant pirmą iš kairės mygtuką "Paimti" arba pratęsti lošimą spaudžiant lošimo pradžios mygtuką "Startas".
 
Lošimo pratęsimas galimas tik Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą. Lošimo pratęsimas vykdomas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų. Mygtuko "START" pagalba Lošėjas perveda laimėtus kreditus į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošimo pratęsimas vykdomas sukantis trims viršutinėje lošimo automato dalyje esantiems būgnams, penkiose nurodytų būgnų linijose. Šio lošimo laimėjimas gaunamas surinkus 3 vienodus simbolius bet kurioje linijoje. Gavus laimėjimą keliose laimėjimo linijose, laimėti kreditai automatiškai yra susumuojami.
 
Lošimo pratęsime lošiama priskiriant 4 skirtingus laimėtų kreditų kiekius: 20, 40, 100, 200:

Priskiriant 20 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos ir laimėjimai bus nustatomi pagal  apšviestos viršutinės laimėjimų lentelės kairiąją pusę.
Priskiriant 40 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal apšviestos viršutinės laimėjimų lentelės dešiniąją pusę.
Priskiriant 100 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal  apšviestą viršutinę laimėjimų lentelę bei "Joker" simbolis viduriniame būgne leidžia  automatui atsitiktiniu būdu parinkti laimėjimą nuo 100 iki 2000 kreditų.
Priskiriant 200 kreditų užsidega 5 laimėjimų linijos. Visi laimėjimai nustatomi pagal  apšviestą viršutinę laimėjimų  lentelę, bei "Joker" simbolis bet kuriame būgne leidžia aparatui atsitiktiniu būdu parinkti laimėjimą nuo 100 iki 2000 kreditų. (esant 100 kreditų "Joker" simbolis viduriniame būgne, o 200 kreditų  - bet kuriame būgne)

Visi Lošimo pratęsime laimėti kreditai yra pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį ir didžiausias laimėjimas Lošimo pratęsime yra 2000 kreditų.
 
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol Lošėjas turi kreditų "SUPER BANKO" skaitiklyje arba kol pasiekiamas didžiausias galimas laimėjimas – 2000 kreditų. Šiuo atveju visi laimėti kreditai bus pervedami į automato kreditų skaitiklį. Lošėjui nusprendus pabaigti šį papildomą Lošimą, jo surinkti kreditai mygtuko „Paimti“ pagalba pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".