DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Master Games"

Žaidimai:
"Atsitiktinis bėgikas" ("Random Runner")
"Meistro lošimas-linksmasis pokeris" ("Master Games-Joker Poker")
"Vaisių Pokeris" ("Fruit Poker")
"Karštieji Juokdariai" ("Hot Jokers")
"Paplūdimio gyvenimas" ("Life is a Beach")


"Atsitiktinis bėgikas" ("Random Runner")
 
"Atsitiktinio bėgiko“ ("Random Runner") lošimo tikslas – išsukti simbolių derinį, už kurį suteikiamas laimėjimų lentelėje nustatytas laimėjimas.

"Atsitiktinis bėgikas" ("Random Runner") – tai 3 būgnų lošimas turintis penkias laimėjimo linijas. Pagrindiniame lošime galimi šie statymai: 1, 2, 5 arba 10. Esant bet kokiam Statymui lošiama visomis 5 laimėjimų linijomis.
 
Lošėjui atliekant 1, 2 ar 5 kreditų Statymą, visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus susumuojami ir automatiškai bus perkeliamas į kreditų skaitiklį. Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą ir laimėjus daugiau nei 20 kreditų šis laimėjimas persikelia į "SUPER BANKO" skaitiklį ir Lošėjas jau gali lošimo pratęsimui paskirti  20, 40 ar 100 kreditų iš "SUPER BANKO" skaitiklyje susikaupusios kreditų sumos. Lošimo pratęsimas vykdomas trijuose būgnuose visose 5 laimėjimo linijose. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas. Taip pat pasirinkus  mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 kreditų suma. Didžiausias galimas laimėjimas 2000 kreditų.
 
Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".


"Meistro lošimas-linksmasis pokeris" ("Master Games-Joker Poker")
 
Lošimo "Meistro lošimas-linksmasis pokeris" tikslas –  sudaryti kortų derinį, už kurį suteikiamas laimėjimų lentelėje nustatytas laimėjimas. Šiame lošime galimi 4 skirtingi statymai: 1, 2, 5 arba 10 kreditų.
 
Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas. Taip pat pasirinkus mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę.
 
Lošimas pradedamas paspaudus mygtuką "STARTAS". Automato ekrane pasirodo penkios atsitiktine tvarka parinktos kortos, siekiant sudaryti laimingą kortų derinį. Lošiama viena kortų malka, kurioje yra viena "Juokdario" korta.  Šiame lošime "Juokdarys" atstoja bet kurią kitą kortą. Lošėjas turi nuspręsti, kurias kortas pasilikti, o kurias pakeisti siekiant surinkti laimėjimų lentelėje nustatytus kortų derinius. Tam, kad korta liktų, Lošėjas turi nuspausti po ta korta esantį mygtuką "PALIKTI" arba paliesti išsirinktas kortas ekrane. Norėdamas pakeisti savo sprendimą ir atsisakyti pasiliktos kortos Lošėjas turi mygtuką "PALIKTI" nuspausti dar kartą. Pasirinkęs kortas, Lošėjas vėl turi spausti mygtuką "PALIKTI". Automatas pakeičia nepasirinktas kortas kitomis atsitiktinai iškritusiomis kortomis ir parodo galutinį rezultatą: ar yra laimėjimą lemiantis kortų derinys ir, jeigu yra, koks laimėjimo dydis kreditais. Didžiausias laimėjimas yra 2000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 1, 3 ar 5 kreditų Statymą ir surinkus laimingų kortų derinius, jam siūlomas "Juoda - Raudona" lošimas. Lošėjui nusprendus nelošti šio siūlomo lošimo, mygtuko "Paimti" pagalba visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui pasirinkus lošimą "Juoda - Raudona" lošimo automato ekrane pasirodys viena užversta korta. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš mygtukų "RAUDONA/ŠIRDYS" ar "JUODA/VYNAI". Laimėjimas padvigubėja, jei Lošėjo pasirinkta spalva sutampa su ekrane atverstos kortos spalva. Jei Lošėjo pasirinkta spalva nesutampa su ekrane atverstos kortos spalva, laimėjimas prarandamas. Lošėjui nusprendus baigti lošimą "Juoda - Raudona", mygtuko "Paimti" pagalba visi laimėti kreditai pervedami į kreditų skaitiklį. Maksimalus kreditų skaičius, kuris gali būti laimimas lošime "Juoda – Raudona" yra 1000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą, ir surinkus laimingą kortų derinį, už kurį bus suteikiamas laimėjimas, jis taip pat turės galimybę lošti "Juoda-Raudona" lošimą. Tačiau visi laimėti kreditai bus pervedami  į "SUPER BANKO" skaitiklį.
 
Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės panaudoti juos tolimesniam pagrindinio lošimo pratęsimui. Iš "SUPER BANKO" skaitiklio kreditų Lošėjas jau gali paskirti 20, 40 ar 100 kreditų tolimesniam lošimui. Visi laimėti kreditai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimą mygtuko "Paimti" pagalba kreditai gali būti pervedami į kreditų skaitiklį. "SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalią 2000 kreditų sumą, visi kreditai automatiškai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį. 

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".


Statymo galimybių ir laimėjimo koeficientų lentelė*:

Statymas Aprašymas Koeficientas
"JOKER POKER" Keturios tos pačios vertės kortos ir „juokdarys“ (pvz., keturios septynakės ir „juokdario“ korta). 200
Karališkoji rūšis ("Royal flush") Tos pačios kortų rūšies tūzas, karalius, dama, valetas, dešimtakė. 100
Rūšis iš eilės ("Straight flush") Penkios tos pačios rūšies kortos iš eilės. Tūzas skaičiuojamas tik kaip aukščiausia korta derinyje. 75
Keturios vienodos ("Four of a kind") Keturios tos pačios vertės kortos (pvz., keturios šešakės). 50
Pilnas namas ("Full house") Trys vienodos vertės kortos ir pora (pvz., trys šešakės ir du valetai). 10
Rūšis ("Flush") Penkios tos pačios kortų rūšies kortos. Į jų eiliškumą neatsižvelgiama. 5
Eilė ("Straight") Penkios iš eilės einančių skirtingų kortų rūšių kortos (pvz., penkakė, šešakė, septynakė, aštuonakė, devynakė). Tūzas gali būti skaičiuojamas kaip žemiausia arba aukščiausia korta derinyje. 4
Trys vienodos ("Three of a kind") Trys tos pačios vertės kortos (pvz., trys damos). 3
Dvi poros ("Two pair") Derinys, kurį sudaro dvi tos pačios vertės kortų poros (pvz., dvi damos ir dvi dešimtakės). 2
Pora juokdarių arba kita kortų pora  Derinys, kurį sudaro dvi vienodos vertės kortos arba du juokdariai 1

*Pastaba: Laimėjimo vertė nurodyta kreditais ir atliekant 1 kredito Statymą.

 

"Vaisių Pokeris" ("Fruit Poker")

Lošimo "Vaisių Pokeris" tikslas – sudaryti kortų derinį, už kurį suteikiamas laimėjimų lentelėje nustatytas laimėjimas. Šiame lošime galimi 4 skirtingi statymai: 1, 2, 5 arba 10 kreditų. Paspaudus mygtuką "PAGALBA", ekrane pateikiamas lošimo aprašymas. Taip pat pasirinkus mygtuką "PAGALBA", Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę.
 
Lošimas pradedamas paspaudus mygtuką "STARTAS". Automato ekrane pasirodo penkios atsitiktine tvarka parinktos kortos. Lošiama viena kortų malka, kurioje yra viena "Juokdario" korta. Kortų malkoje yra 52 kortos. Šiame lošime "Juokdarys" atstoja bet kurią kitą kortą, siekiant surinkti lamingą kortų derinį. Lošėjas turi nuspręsti, kurias kortas pasilikti, o kurias pakeisti siekiant surinkti laimėjimų lentelėje nustatytus kortų derinius. Tam, kad korta liktų, Lošėjas turi nuspausti po ta korta esantį mygtuką "PALIKTI" arba paliesti išsirinktas kortas ekrane. Norėdamas pakeisti savo sprendimą ir atsisakyti pasiliktos kortos Lošėjas turi mygtuką "PALIKTI" nuspausti dar kartą. Pasirinkęs kortas, Lošėjas vėl turi spausti mygtuką "STARTAS". Automatas pakeičia nepasirinktas kortas kitomis atsitiktinai iškritusiomis kortomis ir parodo galutinį rezultatą: ar yra laimėjimą lemiantis kortų derinys ir, jeigu yra, koks laimėjimo dydis kreditais. Didžiausias laimėjimas yra 2000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 1, 3 ar 5 kreditų Statymą ir surinkus laimingų kortų derinius, jam siūlomas "Juoda - Raudona"  lošimas. Lošėjui nusprendus nelošti šio siūlomo lošimo, mygtuko "Paimti" pagalba visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui pasirinkus lošimą "Juoda - Raudona" lošimo automato ekrane pasirodys viena užversta korta. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš mygtukų "RAUDONA/ŠIRDYS" ar "JUODA/VYNAI". Laimėjimas padvigubėja, jei Lošėjo pasirinkta spalva sutampa su ekrane atverstos kortos spalva. Jei Lošėjo pasirinkta spalva nesutampa su ekrane atverstos kortos spalva, laimėjimas prarandamas. Lošėjui nusprendus baigti lošimą "Juoda - Raudona", mygtuko "Paimti" pagalba visi laimėti kreditai pervedami į kreditų skaitiklį. Maksimalus kreditų skaičius, kuris gali būti laimimas lošime "Juoda – Raudona" yra 1000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą, ir surinkus laimingą kortų derinį, už kurį bus suteikiamas laimėjimas, jis taip pat turės galimybę lošti "Juoda-Raudona" lošimą. Tačiau visi laimėti kreditai bus pervedami  į "SUPER BANKO" skaitiklį.
 
Mygtuko „Paimti“ pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės panaudoti juos tolimesniam pagrindiniam lošimo pratęsimui. Iš "SUPER BANKO" skaitiklio kreditų Lošėjas jau gali paskirti 20, 40 ar 100 kreditų tolimesniam lošimui. Visi laimėti kreditai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimą mygtuko "Paimti" pagalba kreditai gali būti pervedami į kreditų skaitiklį. "SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalią 2000 kreditų sumą, visi kreditai automatiškai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Papildomas lošimas-prizas – tai "Vyšnių" prizas, kuriuo Lošėjas gali būti atsitiktinai apdovanotas lošimo eigoje, išsukus dvejus "Vyšnių" simbolius. Kiekvieno lošimo vertė bus parodyta "Vyšnių" prizo langelyje. Lošėjui gavus 2 "Vyšnių" simbolius, Lošėjui bus suteikiamas atsitiktinis prizas (nuo 1 iki 1000 kreditų), kuris bus pervedamas į tą kreditų skaitiklį, iš kurio buvo vykdomas Statymas.
 
Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį. 

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI". 
 

Statymo galimybių ir laimėjimo koeficientų lentelė*:

Statymas Aprašymas Koeficientas
5 karūnos simboliai  Penkios vienodi karūnos simbolių kortos 200
Penkios vienodos Penkios tų pačių simbolių kortos iš eilės 150
4 karūnos simboliai Keturi vienodi karūnos simbolių kortos 100
Keturios vienodos Keturios tų pačių simbolių kortos iš eilės 50
3 karūnos simboliai Trys vienodi karūnos simbolių kortos 25
3 arbūzų simboliai Trys vienodi arbūzo simbolių kortos 10
3 varpelių simboliai Trys vienodi varpelių simbolių kortos 7
3 slyvų simboliai  Trys vienodi slyvų simbolių kortos 5
3 apelsinų simboliai Trys vienodi apelsinų simbolių kortos 3
3 vyšnių simboliai Trys vienodi vyšnių simbolių kortos 2

*Pastaba: Laimėjimo vertė nurodyta kreditais ir atliekant 1 kredito Statymą.

 


"Karštieji Juokdariai" ("Hot Jokers")
 

"Karšti Juokdariai" ("Hot Jokers") lošimo tikslas – išsukti simbolių derinį, už kurį suteikiamas laimėjimų lentelėje nustatytas laimėjimas. Lošimas "Karšti Juokdariai“ ("Hot Jokers") – tai 5 būgnų lošimas, turintis penkias laimėjimo linijas. Lošime galimi 4 skirtingi statymai: 1, 2, 5 arba 10 kreditų.

Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas, taip pat pasirinkus mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų kombinacijas. 
Nuspaudus mygtuką "STARTAS" būgnai pradeda suktis, būgnams sustojus automatas suskaičiuoja laimėjimus. Nepriklausomai nuo Statymo dydžio lošiama visose penkiose laimėjimo linijose ir visose būgnuose.
 
Šiame lošime "Juokdarys" atstoja bet kurį kitą simbolį, siekiant surinkti lamingą simbolių kombinaciją, išskyrus "karūnos" simbolį (nes "karūnos" simbolis šiame lošime yra papildomas prizas). Laimėjimai suskaičiuojami iš kairės į dešinę, neįskaitant "karūnos" simbolio.
 
Surinkus 3 "karūnos" simbolius, bet kurioje laimėjimų linijoje Lošėjas gali būti apdovanojamas atsitiktiniu laimėjimu. Trys išsidėstę "karūnos" simboliai duoda atsitiktinį nuo 1 iki 5 kreditų laimėjimą, keturi išsidėstę "karūnos" simboliai – nuo 1 iki 20 kreditų laimėjimą, penki išsidėstę "karūnos" simboliai  –  nuo 1 iki 150 kreditų laimėjimą.  Visi laimėjimai pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui pasirinkus 1, 2 ar 5 kreditų Statymą ir surinkus laimingą simbolių kombinaciją, jam siūlomas "Juoda - Raudona" lošimas. Lošėjui nusprendus nelošti šio siūlomo lošimo, mygtuko "Paimti" pagalba visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui pasirinkus lošimą "Juoda - Raudona" lošimo automato ekrane pasirodys viena užversta korta. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš mygtukų "RAUDONA/ŠIRDYS" ar "JUODA/VYNAI". Laimėjimas padvigubėja, jei Lošėjo pasirinkta spalva sutampa su ekrane atverstos kortos spalva. Jei Lošėjo pasirinkta spalva nesutampa su ekrane atverstos kortos spalva, laimėjimas prarandamas. Lošėjui nusprendus baigti lošimą "Juoda - Raudona", mygtuko "Paimti" pagalba visi laimėti kreditai pervedami į kreditų skaitiklį. Maksimalus kreditų skaičius, kuris gali būti laimimas lošime "Juoda – Raudona" yra 1000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą, ir surinkus laimingą simbolių kombinaciją, už kurią bus suteikiamas laimėjimas, jis taip pat turės galimybę lošti "Juoda-Raudona" lošimą. Tačiau visi laimėti kreditai bus pervedami  į "SUPER BANKO" skaitiklį.
 
Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės panaudoti juos tolimesniam lošimui. Iš "SUPER BANKO" skaitiklio kreditų Lošėjas jau gali paskirti 20, 40 ar 100 kreditų tolimesniam lošimui pagrindinio lošimo pratęsimui. Visi laimėti kreditai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimą mygtuko "Paimti" pagalba kreditai gali būti pervedami į kreditų skaitiklį. "SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalią 2000 kreditų sumą, visi kreditai automatiškai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį. 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".


"Paplūdimio gyvenimas" ("Life is a Beach")

Lošimo "Paplūdimio gyvenimas" tikslas – išsukti simbolių derinį, už kurį suteikiamas laimėjimų lentelėje nustatytas laimėjimas. "Paplūdimio gyvenimas" ("Life is a Beach") – tai 5 būgnų lošimas turintis septynias laimėjimo linijas. Lošime galimi 4 skirtingi statymai: 1, 2, 5 arba 10 kreditų.
 
Nuspaudus mygtuką "STARTAS" būgnai pradeda suktis, būgnams sustojus automatas suskaičiuoja laimėjimus. Nepriklausomai nuo Statymo dydžio lošiama visose septyniose laimėjimo linijose ir visuose 5 būgnuose. Visų laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas, taip pat pasirinkus mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų kombinacijas. Didžiausias laimėjimas yra 2000 kreditų.
Šiame lošime "Jūros žvaigždės" ("sea star") simbolis atstoja bet kurį kitą simbolį, siekiant surinkti lamingą simbolių kombinaciją, išskyrus "kamuolio" simbolį (nes "kamuolio" simbolis šiame lošime yra papildomas prizas). Laimėjimai suskaičiuojami iš kairės į dešinę, neįskaitant atsitiktinio "kamuolio" simbolio.
 
Šiame lošime išsukus 3 "kamuolio" simbolius, bet kurioje laimėjimų linijoje,  Lošėjas gali būti apdovanotas atsitiktiniu nuo 1 iki 5 kreditų laimėjimu, išsukus 4 "kamuolio" simbolius – nuo 1 iki 10 kreditų laimėjimu, išsukus 5 "kamuolio" simbolius – nuo 1 iki 100 kreditų. Visi laimėjimai pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Šiame lošime "Meistro lošimo" ("master games") simbolis taip pat yra papildomas prizas. Trys iš kairės išsidėstę "Meistro lošimo" ("master games") simboliai lošėjui suteiks nuo 1 iki 10 kreditų, keturi iš kairės išsidėstę "Meistro lošimo" ("master games") simboliai – nuo 1 iki 100 kreditų, penki iš kairės išsidėstę "Meistro lošimo" ("master games") simboliai – nuo 1 iki 200 kreditų. Visi laimėjimai pervedami į kreditų skaitiklį.
Lošėjui pasirinkus 1, 2 ar 5 kreditų Statymą ir surinkus laimingą simbolių kombinaciją, jam siūlomas "Juoda - Raudona" lošimas. Lošėjui nusprendus nelošti šio siūlomo lošimo, mygtuko "Paimti" pagalba visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Lošėjui pasirinkus lošimą "Juoda - Raudona" lošimo automato ekrane pasirodys viena užversta korta. Lošėjas turi pasirinkti vieną iš mygtukų "RAUDONA/ŠIRDYS" ar "JUODA/VYNAI". Laimėjimas padvigubėja, jei Lošėjo pasirinkta spalva sutampa su ekrane atverstos kortos spalva. Jei Lošėjo pasirinkta spalva nesutampa su ekrane atverstos kortos spalva, laimėjimas prarandamas. Lošėjui nusprendus baigti lošimą "Juoda - Raudona", mygtuko "Paimti" pagalba visi laimėti kreditai pervedami į kreditų skaitiklį. Maksimalus kreditų skaičius, kuris gali būti laimimas lošime "Juoda – Raudona" yra 1000 kreditų. 
Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą, ir surinkus laimingą simbolių kombinaciją, už kurią bus suteikiamas laimėjimas, jis taip pat turės galimybę lošti "Juoda-Raudona" lošimą. Tačiau visi laimėti kreditai bus pervedami  į "SUPER BANKO" skaitiklį.
 
Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba Lošėjas galės panaudoti juos tolimesniam pagrindinio lošimo pratęsimui. Iš "SUPER BANKO" skaitiklio kreditų Lošėjas jau gali paskirti 20, 40 ar 100 kreditų tolimesniam lošimui. Visi laimėti kreditai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Lošėjui nusprendus baigti lošimą mygtuko "Paimti" pagalba kreditai gali būti pervedami į kreditų skaitiklį. "SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalią 2000 kreditų sumą, visi kreditai automatiškai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Šiame lošime taip pat yra 2 papildomi lošimai-prizai, tai: "Moliuskų simboliai" ("Clam symbols") ir "Brangenybių Skrynia" ("Treasure Chest Bonus"). 
Išsukus 3 "moliuskų" simbolius bet kurioje laimėjimų linijoje, lošimas keičiasi iš laimėjimo linijų į "Moliuskų simbolių" lošimą. Lošėjas tiesiog turi paliesti "moliusko" simbolius vieną po kito, kol pasirodo "pabaiga" simbolis. Kiekvienas paliestas "moliuskas" suteikia tam tikrus kreditus, kurie vėliau sumuojasi ir persikelia į tą kreditų skaitiklį, iš kurio buvo atliekamas Statymas. "Moliuskų simbolių" lošime lošimo automatas Lošėjui gali suteikti ne tik tai kreditus, bet ir "auksinių perlų" simbolius. Lošėjui surinkus ir  3 "auksinių perlų" simbolius jis patenka į sekanti lošimo etapą. Šiame etape lošimo automato ekrane pasirodo "brangenybių skrynios", kurias palietus ekrane pasirodo atsitiktinis laimėjimo dydis, kuris bus perkeliamas į tą kreditų skaitiklį, iš kurio buvo atliekamas Statymas, kol nepasirodys "pabaiga" simbolis. Pasirodžius simboliui "pabaiga", visi iki tol surinkti laimėjimai persikelia į kreditų skaitiklį. Didžiausias galimas laimėjimas yra 2000 kreditų.
 
Surinkus prizus grįžtama prie būgnų lošimo, kas suteikia galimybę pradėti naują lošimą.
 
Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį.

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".