DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Nuostabus laimėjimas" ("Super Jackpot")

"Nuostabaus laimėjimo" lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
 
"Nuostabus laimėjimas" – tai septynių būgnų (3 apačioje, 4 viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose, o viršutiniuose būgnuose 10 laimėjimo linijose. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 Kreditas (1 Kreditas = 10 centų) ir 10 kreditų (10 kreditų = 1 litas).
 
Pagrindinis "Nuostabaus laimėjimo" lošimas vyksta apatiniuose automato būgnuose 5 laimėjimo linijose. Pagrindiniame lošime, lošėjui paskyrus 1 kreditą, lošimas vyksta vienoje lošimo linijoje, o paskyrus 10 kreditų – penkiose lošimo linijose. Statant 1 kreditą visi laimėjimai pagal nurodytą laimėjimų lentelę, automatiškai susumuojami ir pervedami į kreditų skaitiklį. Statant 10 kreditų ir laimėjus daugiau nei 20 kreditų, visi laimėjimai automatiškai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio mygtuko „Paimti“ pagalba gali būti pervedami į kreditų skaitiklį arba panaudoti lošimo pratęsimui. Didžiausias galimas laimėjimas 2000 kreditų.
 
"Nuostabaus laimėjimo" Lošimo pratęsimas vyksta keturiuose viršutiniuose būgnuose 10 laimėjimo linijose. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas. Taip pat pasirinkus  mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Didžiausias galimas laimėjimas 2000 kreditų.
 
Mygtuko "STATYMAS" pagalba Lošėjas gali paskirti: 20, 40, 100 arba 200 kreditų lošimo pratęsimui. Paskyrus 20 kreditų, bus lošiama 3 būgnuose iš kairės į dešinę penkiose laimėjimų linijose ir gaunami atitinkami laimėjimai pagal laimėjimo lentelės kairiąją pusę. Paskyrus 40 kreditų, bus lošiama 3 būgnuose iš kairės į dešinę penkiose laimėjimų linijose ir gaunami atitinkami laimėjimai pagal laimėjimo lentelės dešiniąją pusę (laimėjimo lentelė pavaizduota ant lošimo automato priekinio stiklo). Priskyrus 100 kreditų, bus lošiama 3 būgnuose iš kairės į dešinę penkiose laimėjimų linijose ir "juokdario" simbolis suteiks lošėjui galimybę atsitiktinai laimėti nuo 1 iki 2000 kreditų. Priskyrus 200 kreditų, bus lošiama 4 būgnuose iš kairės į dešinę dešimtyje laimėjimo linijų ir "juokdario" simbolis suteiks lošėjui galimybę atsitiktinai laimėti nuo 1 iki 2000 kreditų. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba šie kreditai gali būti panaudojami tolimesniam lošimo pratęsimo lošimui. "SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalų 2000 kreditų kiekį, visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".