DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Samurajaus staigmena" ("Samurai Surprise")

"Samurajaus staigmena" lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
"Samurajaus staigmena" – tai penkių būgnų lošimas turintis 20 laimėjimo linijų.
 
Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 kreditas ir 10 kreditų. Pagrindiniame lošime aktyvi yra tik viena centrinė laimėjimo linija. Lošėjui surinkus laimingas simbolių kombinacijas, jam suteikiamas laimėjimas atitinkantis laimėjimo lentelėje nustatytas vertes. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas, taip pat pasirinkus mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę. Pagrindiniame lošime maksimali laimėjimo suma yra 2000 kreditų.
 
Lošėjui pasirinkus 1 kredito Statymą, laimėjimai automatiškai bus perkeliami į kreditų skaitiklį. Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą ir laimėjus, laimėjimas perkeliamas į "SUPER BANKO" skaitiklį. Šiame skaitiklyje sukaupti kreditai gali būti mygtuko "Paimti" pagalba pervesti į kreditų skaitiklį arba panaudoti lošimo pratęsimui.
 
Lošimo pratęsimas galimas tik iš Pagrindiniame lošime laimėtų kreditų,  kai Statymas 10 kreditų. Maksimalus laimėjimas Lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. Šis pratęsimas visada lošiamas priskiriant 10 kreditų vienai laimėjimų linijai. Galimos laimėjimų linijos: 2, 4, 10 ar 20. Maksimalaus statymo mygtukas suaktyvins visas 20 laimėjimų linijų (10 kreditų/vienai laimėjimų linijai) su bendra 200 kreditų priskyrimo suma. Jeigu yra mažiau nei 200 galimų priskirti kreditų, automatas automatiškai parinks sekantį galimą mažesnį priskiriamų kreditų kiekį. Visi laimėjimai iš lošimo pratęsimo yra atsitiktiniai laimėjimai (mystery) (pvz. 1-2000 kreditų). Laimėjimas suteikiamas lošimo linijose surinkus trijų ar daugiau vienodų simbolių derinius. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį.
 
Lošimo pratęsimas vykdomas tol, kol pasiekiama 2000 kreditų suma, kuri automatiškai perkeliama į kreditų skaitiklį. Lošėjui nusprendus nebetęsti lošimo pratęsimo, jo laimėti kreditai mygtuko "Paimti" pagalba gali būti perkeliami iš "SUPER BANKO" skaitiklio į lošimo automato kreditų skaitiklį. Pagrindiniame lošime ir Lošimo pratęsime "Samurajaus" ir "arbūzo" simboliai, išsidėstę pagal laimėjimų linijas (kiekviena laimėjimų linija turi savo konfigūraciją, su kuria galima susipažinti paspaudus mygtuką "PAGALBA") visais statymų dydžiais duos specialų laimėjimą. Trys išsidėstę tiek "Samurajaus" tiek "arbūzo" simboliai duoda atsitiktinį laimėjimą nuo 1 iki 10 kartų didesnį už atliktą Statymą, keturi išsidėstę tiek "Samurajaus" tiek "arbūzo" simboliai duoda atsitiktinį laimėjimą nuo 1 iki 20 kartų didesnį už atliktą Statymą, penki išsidėstę tiek "Samurajaus" tiek "arbūzo" simboliai duoda atsitiktinį laimėjimą nuo 1 iki 40 kartų didesnį už atliktą Statymą. Šie suteikiami laimėjimai yra atsitiktiniai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Paimti" pagalba Lošėjas gali pervesi laimėtus kreditus į kreditų skaitiklį arba tęsti Lošimą, kol pasiekiama maksimali 2000 kreditų suma.
 
Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".