DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Trigubas auksas" ("Triple gold")

"Trigubas auksas" – tai šešių būgnų (3 apačioje, 3 viršuje) lošimas. Apatiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose ir viršutiniuose būgnuose lošiama 5 laimėjimo linijose.

Mygtuko "STARTAS" pagalba pradedamas lošimas. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 kreditas (1 kreditas = 10 сentų) ir 10 kreditų (10 kreditų = 1litas). Mygtuko "STATYMAS" pagalba pasirenkamas statymas 1 arba 10 kreditų.

Pagrindinis "Trigubas auksas" lošimas vykdomas trijose apatiniuose būgnuose. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas vienoje iš penkių laimėjimo linijų, už kurias suteikiami kreditai.

Pagrindiniame lošime lošėjui pasirinkus 1 kredito statymą, lošimas vyksta vienoje lošimo linijoje. Šioje linijoje gauti laimėjimai bus automatiškai pervedami į kreditų skaitiklį. Esant statymui 10 kreditų ir 5 aktyviom laimėjimo linijom, visų linijų laimėjimai automatiškai bus susumuojami ir laimėjimas,  mygtuko "STARTAS" pagalba, gali būti pervestas į kreditų skaitiklį, padaugintas (dvigubai/nieko) arba pervestas į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "IŠMOKĖTI" pagalba išmokamas laimėjimas.

Pagrindiniame lošime esant statymui 10 kreditų ir lošėjui gavus laimėjimą, jam siūloma laimėjimą padauginti spaudžiant mygtukus "X2" arba "X0" arba mygtuko "Pasiimti" pagalba pervesti laimėjimą į kreditų skaitiklį. Daugybos metu ant automato apatinio ekrano paeiliui viena po kitos šviečia lemputės "X2" ir "X0". Lošėjui siekiant padauginti laimėjimą, jis turi sustabdyti daugybos lošimą mygtuko "X2" pagalba. Jei lieka degti "X0" lemputė, laimėjimas tampa lygus nuliui. Lošimo metu galima keisti laimėjimo tikimybę ir dydį. Spaudžiant mygtuką "PASIRINKTI" – galimos tokios laimėjimo tikimybės: "X2" mygtukas, kuris yra aktyvus jau lošimo pradžioje, suteikia 50% laimėjimo tikimybę, mygtukas "PASIRINKTI" "X4" – 25% laimėjimo tikimybę, mygtukas "PASIRINKTI" "X5" – 20%  laimėjimo tikimybę ir mygtukas "PASIRINKTI" "X10" – 10% laimėjimo tikimybę. Jei laimėjimas tampa lygus nuliui, daugybos lošimas baigiasi. Daugybos lošimas vykdomas tol, kol lošėjas nuspręs pasiimti laimėjimą arba bus pasiektas maksimalus galimas laimėjimas. Padauginus laimėjimą lošėjas mygtuko „Pasiimti“ pagalba gali pervesti laimėtus kreditus į kreditų skaitiklį arba mygtuko "STARTAS" pagalba gali pervesti kreditus į "CLUB BANKO" skaitiklį. Maksimalus galimas laimėjimas daugybos metu – 2000 kreditų. Pasiekus 2000 kreditų laimėjimą, šie kreditai automatiškai bus pervesti į kreditų skaitiklį.

Lošimo pratęsimas vykdomas trijuose viršutiniuose automato būgnuose 5 laimėjimo linijose, iš "CLUB BANKO" skaitiklio sukauptos kreditų sumos. Lošėjas gali lošimo pratęsimui paskirti 20, 40, 100 arba 200 kreditų. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas vienoje iš 27 laimėjimo linijų, už kurias suteikiami kreditai. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai bus automatiškai susumuojami ir pervedami į "CLUB BANKO" skaitiklį. Mygtuko "Pasiimti" pagalba kreditai iš "CLUB BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba lošėjas galės tęsti lošimą, kol bus pasiekta maksimali 2000 kreditų suma.

Lošimo pratęsime esant statymui 20 kreditų arba 40 kreditų, viduriniame būgne atsisukęs "karūnos" simbolis atstos bet kurį kitą simbolį, siekiant sudaryti trijų vienodų simbolių kombinaciją, už kurią suteikiamas laimėjimas.

Lošimo pratęsime esant statymui 100 kreditų arba 200 kreditų bet kuriame būgne atsisukęs "karūnos" simbolis atstos bet kurį kitą simbolį siekiant sudaryti trijų vienodų simbolių kombinaciją, už kurią suteikiamas laimėjimas.

Lošimo pratęsime galimas papildomas "aukso luito" laimėjimas. Bet kurioje iš penkių laimėjimo linijų atsisukus "trijų aukso luitų" simboliams ant lošimo automato ekrano pavaizduojami trys paeiliui šviečiantys "aukso luitai". Mygtuko "STARTAS" pagalba, lošėjui, atsitiktiniu būdu užgesinus vieną iš simbolių, ekrane parodoma luito vertė ir, priklausomai nuo pasirinkto statymo dydžio, lošėjui bus suteikiamas papildomas laimėjimas.

Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime Lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, automatas parodo jį  "CLUB BANKO" skaitiklyje ir automatiškai perveda į kreditų skaitiklį.

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".