DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Laukinis bulius" ("Wild bull")

Lošimo tikslas –  surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
 
"Laukinis bulius" – tai šešių būgnų lošimas turintis vieną laimėjimo liniją apatiniuose 3 būgnuose ir 5 laimėjimo linijas viršutiniuose 3 būgnuose. Pagrindiniame lošime galimi 2 skirtingi statymai: 1 Kreditas (1 Kreditas = 10 centų) arba 10 kreditų (10 kreditų = 1 litas).
 
Pagrindinis "Laukinio buliaus" lošimas vyksta automato apatiniuose trijuose būgnuose. Pagrindinis lošimas vyksta vienoje lošimo linijoje, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio (1 ar 10) kreditų Statymas buvo atliktas. Lošimas vykdomas iš apatiniame ekrane esančio automato kreditų skaitiklio. Statant 1 kreditą visi laimėjimai pagal nurodytą laimėjimų lentelę, automatiškai susumuojami ir pervedami į kreditų skaitiklį. Statant 10 kreditų ir laimėjus daugiau nei 20 kreditų, visi laimėjimai automatiškai pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio mygtuko "Paimti" pagalba gali būti pervedami į kreditų skaitiklį arba panaudoti lošimo pratęsimui.
 
Šio Lošimo pratęsimas vykdomas trijuose viršutiniuose automato būgnuose penkiose laimėjimų linijose. Lošimo tikslas – surinkti laimingas simbolių kombinacijas, už kurias suteikiami kreditai. Paspaudus mygtuką "PAGALBA" ekrane pateikiamas lošimo aprašymas. Taip pat pasirinkus  mygtuką "PAGALBA" Lošėjas gali pamatyti laimėjimų lentelę. Visų aktyvių laimėjimo linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį. Didžiausias galimas laimėjimas 2000 kreditų.
 
Lošimo pratęsime iš kreditų, esančių "SUPER BANKO" skaitiklyje, Lošėjas gali paskirti: 20, 40, 100 arba 200 kreditų. Lošėjui paskirus 20 kreditų, jam suteikiama galimybė lošti penkiomis linijomis trijuose viršutiniuose būgnuose. Paskyrus 40 kreditų, bus lošiama penkiomis linijomis trijuose viršutiniuose būgnuose ir lošėjui bus suteikiami dvigubai didesni laimėjimai. Priskyrus 100 kreditų, bus lošiama penkiomis linijomis trijuose viršutiniuose būgnuose, o "laukinio buliaus" simbolis pakeis bet kurį kitą paskutinio būgno simbolį. Priskyrus 200 kreditų, bus lošiama penkiomis linijomis trijuose viršutiniuose būgnuose, o "laukinio buliaus" simbolis taip pat pakeis bet kurį kitą paskutinio būgno simbolį, arba, jeigu šio simbolio pagalba nebus sudaroma laimėjimo kombinacija, Lošėjas vis tiek gaus atsitiktinį laimėjimą nuo 100 iki 2000 kreditų. Visų 5 laimingų linijų laimėjimai automatiškai susumuojami ir pervedami į "SUPER BANKO" skaitiklį.  Mygtuko "Paimti" pagalba kreditai iš "SUPER BANKO" skaitiklio gali būti pervesti į kreditų skaitiklį arba šie kreditai gali būti panaudojami tolimesniam lošimui. "„SUPER BANKO" skaitiklyje surinkus maksimalų 2000 kreditų kiekį, visi kreditai bus pervedami į kreditų skaitiklį.
 
Tiek Pagrindiniame tiek Lošimo pratęsime lošėjui surinkus maksimalų 2000 kreditų skaičių, ekrane pasirodo užrašas "maksimalus laimėjimas" ("JACKPOT") ir laimėjimas persikelia į kreditų skaitiklį.
 
Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".