DRAUDŽIAMA LOŠTI ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 18 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI

"Kazino 2000" ("Casino 2000")

Lošimo tikslas – surinkti simbolių derinį, už kurį būtų išmokamas laimėjimas.
Lošimas vykdomas sukantis trims būgnams, penkiose laimėjimo linijose.
Pagrindiniame lošime lošimas gali būti lošiamas, atliekant 6 skirtingo dydžio statymus: (1,2,4,6,8,10 kreditų).

Atliekant 1 ar 2 kreditų Statymą, laimėjimas priklauso nuo vienodų simbolių išsidėstymo vienoje linijoje. Atliekant 4 kreditų Statymą, lošimas vykdomas dvejose linijose, 6 kreditų – trijose linijose, 8 kreditų – keturiose linijose ir 10 kreditų – penkiose linijose. Visi gauti laimėjimai susumuojami ir pervedami į kreditų skaitiklį.

Lošiant vienoje linijoje, automato ekrane pagal automato technines charakteristikas parodomas laimėjimas, kuris būtų išmokėtas atlikus 2 kreditų Statymą. Atlikus 1 kredito Statymą, automatas laimėjimą apskaičiuoja padalindamas laimėjimą pusiau, apie ką Lošėjas yra informuojamas aparato ekrane iš karto po 1 kredito vertės statymo atlikimo. Atlikus kitų nurodytų kreditų statymus, laimėjimų dydis priklausomai nuo surinktų laimingų simbolių, yra matomas lošimo automato ekrane laimėjimų lentelėje.

Laimingas simbolių derinys suteikiantis didžiausią laimėjimą - trys "Joker" simboliai vienoje linijoje. Atitinkamai (nuo 1 kredito statymo didėjant statymams)  pagal statymo dydį laimima: 200, 400, 800, 1200, 1600 ir 2000 kreditų.

Laimėjimas, kurį laimėjo Lošėjas surinkęs laimingą simbolių derinį, yra matomas lošimo automato ekrane, laukelyje "laimėjimas". Pagrindiniame lošime kiekvienas laimėjimas gali būti  pervedamas į langelį "KREDITAI" paspaudžiant mygtuką "Paimti". Taip pat, nepriklausomai nuo Statymo dydžio, Lošėjas tik pagrindiniame lošime turi galimybę rizikuoti laimėjimu paspaudžiant mygtuką "Skaičius" ar "Herbas", kuomet atspėjus laimėjimas padvigubinamas, o neatspėjus prarandamas laimėjimas. Laimėjimas gali būti dvigubinamas iki tol, kol neviršijama didžiausio laimėjimo. Didžiausias galimas laimėjimas yra 2000 kreditų.

Lošimo pratęsimas galimas tik Lošėjui pasirinkus 10 kreditų Statymą. Lošimo pratęsimas vykdomas tik iš pagrindiniame lošime laimėtų kreditų. Lošėjui laimėjimus pagrindiniame lošime ir pasirinkus 10 kreditų Statymą, jis gali pereiti prie šio lošimo pratęsimo. Mygtuko "START" pagalba Lošėjas perveda laimėtus kreditus į "SUPER BANKO" skaitiklį. Šiame lošime lošiama tik esant 20 kreditų statymui. Didžiausias laimėjimas Lošimo pratęsime yra 2000 kreditų. Lošimo pratęsimas vykdomas tuose pačiuose trijuose būgnuose penkiose linijose, kaip ir pagrindiniame lošime. Lošimas vykdomas, kol nebus pasiektas didžiausias galimas laimėjimas (2000 kreditų). Lošėjui nusprendus pabaigti šį papildomą Lošimą, jo surinkti kreditai mygtuko "Paimti" pagalba pervedami į kreditų skaitiklį iš "SUPER BANKO" skaitiklio.

Lošimo pratęsime didžiausias laimėjimas gali būti laimimas išsukus 3 "Joker" simbolius (2000 kreditų) vienoje linijoje, bet taip pat galima laimėti specialų prizą šiame Lošimo pratęsime, kai lošimo automato ekrane matomi 2 "Joker" simboliai. Kiekviena pora matomų "Joker" simbolių duoda atsitiktinį laimėjimą svyruojantį nuo 10 iki 2000 kreditų.

Laimėjimas išmokamas paspaudus mygtuką "IŠMOKĖTI".